SIA AC Konsultācijas

Konsultāciju kompānija SIA “AC Konsultācijas” uzsāka savu darbību 2002.gadā. Uzņēmums ir specializējies biznesa un ekonomiskās attīstības projektu sagatavošanā, vadībā, programmu un projektu izvērtēšanā.

Uzņēmums ir ieguvis apjomīgu pieredzi ES līdzfinansētu projektu sagatavošanā, kā arī ES finanšu instrumentu ieviešanas uzraudzībā un izvērtēšanā gan Latvijā, gan ES dalībvalstīs. Uzņēmuma darbiniekiem un ekspertiem ir starptautiska darba pieredze. Uzņēmuma klienti ir valsts un pašvaldību iestādes, aģentūras, asociācijas un profesionālās apvienības, kā arī privātuzņēmumi Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Vācijā un Somijā.

Uzņēmums ir guvis pieredzi  nacionāla, reģionāla un vietēja līmeņa attīstības plānošanas dokumentu izstrādē, piedaloties vai veicot izstrādi daudzu projektu ietvaros.

Uzņēmums ir guvis pieredzi stratēģiskajā plānošanā, izstrādājot gan nacionāla, gan reģionāla, gan vietējas nozīmes attīstības plānošanas dokumentus. Kā viena no neatņemamām attīstību plānošanas programmu sastāvdaļām ir Rīcības programmu un/vai investīciju plāna izstrāde.

SIA “AC Konsultācijas” ir guvusi pieredzi liela skaita tehniski ekonomisko pamatojumu, t.sk. izmaksu – ieguvumu analīzes, un projektu pieteikumu izstrādē investīciju projektiem, t.sk. atjaunojamo energoresursu jomā, kuriem iecerēts piesaistīt ERAF un Kohēzijas fonda, kā arī KPFI līdzfinansējumu.