SIA “AC Konsultācijas” uzsāk projekta “Rekomendāciju izstrāde par amatniecības nozares ārzemju labās prakses pārņemšanu Latvijā” izstrādi

SIA “AC Konsultācijas” uzsāk projekta “Rekomendāciju izstrāde par amatniecības nozares ārzemju labās prakses pārņemšanu Latvijā” izstrādi.

Projekta izstrāde tika uzsākta 2012.gada nogalē un paredz pētījuma galīgās versijas izstrādi līdz 2014.gada aprīlim.

Projekta mērķis: Rekomendācijas ārvalstu labo prakšu amatniecības nozarē pārņemšanai Latvijā tiek izstrādātas INTERREG IVC projekta „Reģionālā sadarbība amatniecības attīstībai” (turpmāk – Projekts) ietvaros. Projekta partneri pārstāv sešas valstis – Latviju, Nīderlandi, Spāniju, Portugāli, Bulgāriju un Grieķiju.

Rekomendāciju mērķis ir atspoguļot Projekta partneru labo prakšu pārņemšanas iespējas Latvijā, lai uzlabotu amatniecības attīstību un palielinātu tās nozīmi vietējā ekonomikā.

 

Projekta uzdevums: izstrādāt rekomendācijas amatniecības nozares attīstībai Latvijā.